Kościół św. Stanisława Kostki w Płocku

01 grudnia 2008 20:55:58 Kategoria: Historia Autor: krzysztof

Salezjanie przybyli do Polski w 1898. Zgromadzenie w Polsce rozwijało się bardzo prężnie,

W roku 1907 ksiądz prałat Ignacy Lasocki zakupił część gruntów dawnego folwarku pobenedyktyńskiego, wraz ze znajdującą się na nich stajnią koszarową, z przeznaczeniem na zakład wychowawczy dla ubogiej młodzieży. Prałat Ignacy Lasocki (1860-1933) należał wówczas do najbardziej znanych płocczan, był wielkim społecznikiem i filantropem, publicystą i teologiem. Ukończył gimnazjum filologiczne i Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, następnie studiował w Rzymie, gdzie uzyskał tytuł doktora prawa, a w 1887 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

14 listopada 1913 abp A. J. Nowowiejski poświęcił kaplicę zakładu a pierwszą Mszę świętą odprawił w niej kardynał Metropolita Warszawski Aleksander Kakowski. Mimo skromnego wyglądu kaplica „Stanisławówki” od początku swego funkcjonowania przyciągała tłumy płocczan. Do ciekawszych elementów jej wyposażenia należał ołtarz główny z marmurową rzeźbą Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej dłuta Syrewicza oraz rzeźby św. Stanisława Kostki i św. Kazimierza.

„Stanisławówkę” prowadziły najpierw siostry szarytki (Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo) i siostry służki (Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej) a następnie Salezjanie (Towarzystwo św. Franciszka Salezego), którzy na teren diecezji płockiej przybyli w 1923 r. (dekretem abp AJ. Nowowiejskiego otrzymali klasztor i romańską bazylikę w Czerwińsku). 13 listopada 1929 roku w oparciu o kaplicę i zakład „Stanisławówka” abp A. J. Nowowiejski erygował parafię św. Stanisława Kostki (drugą wówczas po parafii św. Bartłomieja na terenie Płocka) i powierzył jej prowadzenie Salezjanom.

Od chwili objęcia „Stanisławówki” przez Salezjanów zakład zaczął prowadzić opiekę nad biednymi chłopcami – uruchomiono wówczas szkołę zawodową, internat i warsztaty rzemieślnicze, a dla młodzieży dochodzącej z miasta powstało oratorium
W latach 1929-1939 kaplica św. Stanisława była także kościołem garnizonowym dla jednostek wojskowych stacjonujących na terenie Płocka (4 Pułk Strzelców Konnych i 8 Pułk Artylerii Lekkiej).

Na początku okupacji hitlerowcy zamknęli zakład i kaplicę, a w lutym 1941 r. gestapo aresztowało proboszcza Ks. Stefana Pływaczyka oraz księży Tadeusza Kaliszka, Jana Kurdziela, Emila Łuczeczko, Wojciecha Pływaczyka i Stanisława Stępowskiego – wszyscy oni zostali zamordowani w obozie w Działdowie w 1941 roku. Klerycy S. Pawlaczyk, A. Zdunek, A. Jeziorański i W. Jacewicz zostali przewiezieni do Dachau i cudem przeżyli wojnę. W czasie okupacji w budynkach zakładu hitlerowcy uruchomili fabrykę amunicji (produkowano w niej ni. in. elementy rakiet VI i V2), a Salezjanów usunięto z terenu parafii.

Po 1945 roku przestał istnieć sierociniec, chociaż w latach 1946-1952 działała jeszcze bursa z pracownią stolarską. W 1952 roku Zakład Wychowawczy „Stanisławówka” został przejęty przez ówczesne władze państwowe. Salezjanom pozostawiono kaplicę i dom zakonny, na bazie których działała nadal parafia św. Stanisława Kostki. Mimo braku sierocińca, „Stanisławówka” zawsze otwarta była dla młodzieży, która obficie przez lata czerpała z bogatej oferty religijnej, kulturalnej czy sportowej. Działalność taka w całej pełni zgadzała się z podstawowym charyzmatem salezjańskim tj. troską o wzorowe i pełne wychowanie młodego pokolenia.

Odzyskany w 1981 r. budynek dawnego sierocińca, stał się pierwszą siedzibą płockiej „Solidarności”. W trudnych latach stanu wojennego i w czasie późniejszym (aż do 1989 r.) na terenie „Stanisławówki” spotykali się działacze podziemnej wówczas „Solidarności”, tu występowali znani opozycyjni aktorzy i odbywały się projekcje filmów. W budynku dawnego sierocińca mieściła się też apteka, która dawała możliwość otrzymania darmowych lekarstw dla niezamożnych i chorych mieszkańców Płocka.

Nowy kościół zaczęto budować w 1977 roku według projektu architektów łódzkich: Ludwika Mackiewicza, Leszka Łukosia i Janusza Medwadowskiego. Pierwszy etap budowy zakończono w 1983 roku, gdy 18 września Biskup Płocki Bogdan Sikorski dokonał poświęcenia kościoła dolnego. Bryła świątyni w swojej symbolice przedstawia koronę, gdyż Płock był miastem królewskim.
Konsekracja Kościoła górnego dokonana została w 1988 przez Biskupa Płockiego dr Zygmunta Kamińskiego na Ogólnopolskim Spotkaniu Salezjanów z okazji 100-lecia śmierci św. Jana Bosko. W ołtarzu kościoła dolnego umieszczono nową rzeźbę Pana Jezusa na Krzyżu oraz pochodzące ze starego kościoła (rozebranego w 1993 r.) figury Matki Bożej i św. Stanisława Kostki.

Głównym elementem wyposażenia kościoła górnego są figury: Serca Bożego (Pan Jezus Miłosierny) oraz Matki Bożej Wspomożycielki. Na tle widocznych obok ołtarza witraży zostały umieszczone figury świętych i patronów Kościoła: św. Jana Bosko, św. Stanisława Kostki, św. Józefa, św. Antoniego, św. Judy Tadeusza, oraz św. s. Faustyny. Wyposażenie kościoła, mozaiki ścienne, prezbiterium, droga krzyżowa są dziełem ks. Tadeusza Furdyny, Salezjanina z Łodzi.
Łączna powierzchnia dwupoziomowej świątyni wynosi ok. 3300 m kw. Nad wejściem głównym do kościoła umieszczony jest fresk przedstawiający Matkę Bożą Wspomożycielkę w otoczeniu św. – Jana Bosko i św. Stanisława Kostki. Niżej znajduje się scena wyobrażająca ewangelicznego Dobrego Pasterza, a ponad nią Krzyż Betlejemski, symbol działalności misyjnej kościoła – całość autorstwa ks. Tadeusza Furdyny.

Obok świątyni usytuowany jest dom zakonny (wybudowany w 1986 r.), ozdobiony mozaiką wyobrażającą św. Stanisława Kostkę, przeniesioną ze starego domu w 1994 roku.

Proboszczami kościoła św. Stanisława Kostki byli:

1930 – 1935 ks. Michał Bułowski SDB

1935 – 1941 ks. Stefan Pływaczek SDB

1945 – 1955 ks. Jan Żak SDB

1955 – 1957 ks. Jan Kapusta SDB

1957 – 1963 ks. Adam Skałbania SDB

1963 – 1968 ks. Marian Adamski SDB

1968 – 1972 ks. Jan Bieńkowski SDB

1972 – 1978 ks. Henryk Brunka SDB

1978 – 1980 ks. Henryk Szydlik SDB

1980 – 1986 ks. Stanisław Koronkiewicz SDB

1986 – 1992 ks. Jerzy Gasik SDB

1992 – 1997 ks. Antoni Rafałko SDB

1997 – 2000 ks. Zenon Jakuboszczak SDB

2000 – 2006 ks. Jacek Wilczyński SDB

2006 – 2011 ks. Walerian Jastrzębiec-Święcicki SDB

2011 – nadal Ks. mgr Stanisław Szestowicki SDB